• Số 48 Đặng Thùy Trâm, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
  • info@bachvietpro.vn
  • 0913.336.993
Bachvietpro

LED Cố Định S SERIES

Liên hệ

1. Đặc điểm

2. Thông số kỹ thuật

3. Phụ kiện

4. Ứng dụng


1. Đặc điểm

2. Thông số kỹ thuật

3. Phụ kiện

4. Ứng dụng


Bình luận

","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000263129/product/1-1p3021k605.png","handle":"s-series","id":1016225859,"images":["https://product.hstatic.net/1000263129/product/1-1p3021k605.png","https://product.hstatic.net/1000263129/product/1-1p3021k610.png","https://product.hstatic.net/1000263129/product/1-1p3021k607.png"],"options":["Tiêu đề"],"price":0.0,"price_max":0.0,"price_min":0.0,"price_varies":false,"tags":["lắp đặt màn hình led chuyên nghiệp","màn hình led cao cấp 456.6mm","màn hình led trong nhà","LED CỐ ĐỊNH"],"template_suffix":null,"title":"LED Cố Định S SERIES","type":"Màn hình LED","url":"/products/s-series","pagetitle":"S SERIES","metadescription":"1. Đặc điểm2. Thông số kỹ thuật3. Phụ kiện4. Ứng dụng","variants":[{"id":1030911742,"barcode":null,"available":true,"price":0.0,"sku":null,"option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":1.0,"old_inventory_quantity":1.0,"title":"Default Title","weight":0.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":null,"inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"INFiLED","published_at":"2018-07-25T08:06:01.091Z","created_at":"2018-07-25T08:06:01.098Z","not_allow_promotion":false}; var selectCallback = function(variant, selector) { if (variant && variant.available) { $('.product-image-feature').hide(); $('.lazy-product-featured').show(); $(".product-thumb").children('a.zoomGalleryActive').removeClass('zoomGalleryActive'); if(variant != null && variant.featured_image != null){ $(".product-thumb a[data-image='"+Haravan.resizeImage(variant.featured_image.src,'1024x1024')+"']").click(); } $('.lazy-product-featured').hide(); $('.product-image-feature').show(); if (variant.sku != null ){ jQuery('#pro_sku').html('SKU: ' +variant.sku); } jQuery('.addtocart').removeAttr('disabled'); jQuery('.addnow').removeAttr('disabled'); if(variant.price < variant.compare_at_price){ jQuery('#price-preview').html("" + Haravan.formatMoney(variant.price, "{{amount}}₫") + "" + Haravan.formatMoney(variant.compare_at_price, "{{amount}}₫") + ""); var pro_sold = variant.price ; var pro_comp = variant.compare_at_price / 100; var sale = 100 - (pro_sold / pro_comp) ; var kq_sale = Math.round(sale); jQuery('#surround .product-sale span').html(" "+ kq_sale + '%'); } else { jQuery('#price-preview').html("" + Haravan.formatMoney(variant.price, "{{amount}}₫" + "")); } if(variant.price == 0) { jQuery('#price-preview').html("Liên hệ"); } jQuery('#add-item-form').show(); } else { jQuery('.addtocart').attr('disabled', 'disabled'); jQuery('.addnow').attr('disabled', 'disabled'); var message = variant ? "Hết hàng" : "Không có hàng"; jQuery('#price-preview').html('' + message + ''); jQuery('#add-item-form').hide(); $('.lazy-product-featured').hide(); $('.product-image-feature').show(); } }; jQuery(document).ready(function($){ $('.lazy-product-featured').hide(); $('.product-image-feature').show(); // Xữ lý render variant if ($('#add-item-form select[data-option=option1] option').length > 0) { var checked = $('select[data-option=option1]').val(); $('select[data-option=option1] option').each(function(){ var arr_opt = ''; var opt_select_1 = $(this).val(); $.each(product.variants,function(i, v){ var opt1 = v.option1; if(opt_select_1 == opt1 && v.available ){ arr_opt = arr_opt + ' ' + slug(v.option1); } }); if ( arr_opt == '' ) { arr_opt = 'hidden'; } if ( $(this).val() == checked ) { $('.data-opt1').append("
  • "); } else { $('.data-opt1').append("
  • "); } }); } if ($('#add-item-form select[data-option=option2] option').length > 0) { var checked = $('select[data-option=option2]').val(); $('select[data-option=option2] option').each(function(){ var arr_opt = ''; var opt_select_2 = $(this).val(); $.each(product.variants,function(i, v){ var opt2 = v.option2; if(opt_select_2 == opt2 && v.available ){ arr_opt = arr_opt + ' ' + slug(v.option1); } }); if ( $(this).val() == checked ) { $('.data-opt2').append("
  • "); } else { $('.data-opt2').append("
  • "); } }); } if ($('#add-item-form select[data-option=option3] option').length > 0) { var checked = $('select[data-option=option3]').val(); $('select[data-option=option3] option').each(function(){ var arr_opt = ''; var opt_select_3 = $(this).val(); $.each(product.variants,function(i, v){ var opt3 = v.option3; if(opt_select_3 == opt3 && v.available ){ arr_opt = arr_opt + ' ' + slug(v.option1 + '-' + v.option2); } }); if ( $(this).val() == checked ) { $('.data-opt3').append("
  • "); } else { $('.data-opt3').append("
  • "); } }); } jQuery(document).on('click', '#add-item-form ul.data-opt1 li', function(){ var v_opt1 = jQuery(this).find('span').html(); jQuery('#add-item-form select[data-option=option1]').val(v_opt1).change(); if( jQuery('#add-item-form ul.data-opt2 li:visible').length > 0 ) { jQuery('#add-item-form ul.data-opt2 li').hide(); jQuery('#add-item-form ul.data-opt2 li.' + slug(v_opt1)).show(); jQuery('#add-item-form ul.data-opt2 li:visible label')[0].click(); } }); jQuery(document).on('click', '#add-item-form ul.data-opt2 li', function(){ var v_opt1 = slug(jQuery('#add-item-form select[data-option=option1]').val()); var v_opt2 = jQuery(this).find('span').html(); var both_v_opt = v_opt1 + '-' + slug(v_opt2); jQuery('#add-item-form select[data-option=option2]').val(v_opt2).change(); if( jQuery('#add-item-form ul.data-opt3 li:visible').length > 0 ) { jQuery('#add-item-form ul.data-opt3 li').hide(); jQuery('#add-item-form ul.data-opt3 li.' + both_v_opt).show(); jQuery('#add-item-form ul.data-opt3 li:visible label')[0].click(); } }); jQuery(document).on('click', '#add-item-form ul.data-opt3 li', function(){ var v_opt3 = $(this).find('span').html(); jQuery('#add-item-form select[data-option=option3]').val(v_opt3).change(); }); if ( jQuery('#add-item-form ul.data-opt1 li:visible label').length > 0 ) { jQuery('#add-item-form ul.data-opt1 li:visible label').first().click(); } else { $('#add-item-form select').change(); } $('.addnow').click(function(e){ e.preventDefault(); $.ajax({ type: 'POST', async: false, url:'/cart/add.js', async:false, data: $('form#add-item-form').serialize(), success:function(line){ window.location = "/checkout"; }, error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) { alert('Sản phẩm bạn vừa mua đã hết'); } }); }); $('.addtocart-modal').click(function(e){ e.preventDefault(); add_item_show_modalCart($('#product-select').val()); }) }); if($(".product-thumb-vertical").length > 0 && $(window).width() >= 1200 ) { jQuery(".product-image-feature").elevateZoom({ gallery:'sliderproduct', scrollZoom : true }); } if($(".product-thumb-vertical").length > 0 && $(window).width() < 1200 ) { jQuery(".product-image-feature").elevateZoom({ gallery:'sliderproduct', zoomEnabled : false }); }