• Số 1B, dãy C, ngõ 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@bachvietpro.vn
  • 0913.336.993
Bachvietpro

LED Sáng Tạo DF SERIES

Liên hệ

1. Đặc điểm

2. Thông số kỹ thuật

3. Phụ kiện

4. Ứng dụngBình luận
","featured_image":"https://product.hstatic.net/1000263129/product/df.jpg","handle":"df-series","id":1016232412,"images":["https://product.hstatic.net/1000263129/product/df.jpg","https://product.hstatic.net/1000263129/product/df2.jpg","https://product.hstatic.net/1000263129/product/df1.jpg"],"options":["Tiêu đề"],"price":0.0,"price_max":0.0,"price_min":0.0,"price_varies":false,"tags":["LED SÁNG TẠO","màn hình led quảng cáo","màn hình led nhập khẩu","màn hình led siêu nét"],"template_suffix":null,"title":"LED Sáng Tạo DF SERIES","type":"Màn hình LED","url":"/products/df-series","pagetitle":"Màn hình LED sáng tạo DF SERIES","metadescription":"Theo nhu cầu cụ thể của thiết kế yêu cầu cao, màn hình sáng tạo của chúng tôi có thể được lắp ráp thành các hình dạng đặc biệt khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. L/H ngay 0913.336.993 để được tư vấn cụ thể chi tiến về sản phẩm và cách lắp đặt.","variants":[{"id":1030928297,"barcode":null,"available":true,"price":0.0,"sku":null,"option1":"Default Title","option2":"","option3":"","options":["Default Title"],"inventory_quantity":1,"old_inventory_quantity":1,"title":"Default Title","weight":0.0,"compare_at_price":0.0,"inventory_management":null,"inventory_policy":"deny","selected":false,"url":null,"featured_image":null}],"vendor":"INFiLED","published_at":"2018-07-26T02:32:58.962Z","created_at":"2018-07-26T02:32:58.969Z","not_allow_promotion":false}; var selectCallback = function(variant, selector) { if (variant && variant.available) { $('.product-image-feature').hide(); $('.lazy-product-featured').show(); $(".product-thumb").children('a.zoomGalleryActive').removeClass('zoomGalleryActive'); if(variant != null && variant.featured_image != null){ $(".product-thumb a[data-image='"+Haravan.resizeImage(variant.featured_image.src,'1024x1024')+"']").click(); } $('.lazy-product-featured').hide(); $('.product-image-feature').show(); if (variant.sku != null ){ jQuery('#pro_sku').html('SKU: ' +variant.sku); } jQuery('.addtocart').removeAttr('disabled'); jQuery('.addnow').removeAttr('disabled'); if(variant.price < variant.compare_at_price){ jQuery('#price-preview').html("" + Haravan.formatMoney(variant.price, "{{amount}}₫") + "" + Haravan.formatMoney(variant.compare_at_price, "{{amount}}₫") + ""); var pro_sold = variant.price ; var pro_comp = variant.compare_at_price / 100; var sale = 100 - (pro_sold / pro_comp) ; var kq_sale = Math.round(sale); jQuery('#surround .product-sale span').html(" "+ kq_sale + '%'); } else { jQuery('#price-preview').html("" + Haravan.formatMoney(variant.price, "{{amount}}₫" + "")); } if(variant.price == 0) { jQuery('#price-preview').html("Liên hệ"); } jQuery('#add-item-form').show(); } else { jQuery('.addtocart').attr('disabled', 'disabled'); jQuery('.addnow').attr('disabled', 'disabled'); var message = variant ? "Hết hàng" : "Không có hàng"; jQuery('#price-preview').html('' + message + ''); jQuery('#add-item-form').hide(); $('.lazy-product-featured').hide(); $('.product-image-feature').show(); } }; jQuery(document).ready(function($){ $('.lazy-product-featured').hide(); $('.product-image-feature').show(); // Xữ lý render variant if ($('#add-item-form select[data-option=option1] option').length > 0) { var checked = $('select[data-option=option1]').val(); $('select[data-option=option1] option').each(function(){ var arr_opt = ''; var opt_select_1 = $(this).val(); $.each(product.variants,function(i, v){ var opt1 = v.option1; if(opt_select_1 == opt1 && v.available ){ arr_opt = arr_opt + ' ' + slug(v.option1); } }); if ( arr_opt == '' ) { arr_opt = 'hidden'; } if ( $(this).val() == checked ) { $('.data-opt1').append("
  • "); } else { $('.data-opt1').append("
  • "); } }); } if ($('#add-item-form select[data-option=option2] option').length > 0) { var checked = $('select[data-option=option2]').val(); $('select[data-option=option2] option').each(function(){ var arr_opt = ''; var opt_select_2 = $(this).val(); $.each(product.variants,function(i, v){ var opt2 = v.option2; if(opt_select_2 == opt2 && v.available ){ arr_opt = arr_opt + ' ' + slug(v.option1); } }); if ( $(this).val() == checked ) { $('.data-opt2').append("
  • "); } else { $('.data-opt2').append("
  • "); } }); } if ($('#add-item-form select[data-option=option3] option').length > 0) { var checked = $('select[data-option=option3]').val(); $('select[data-option=option3] option').each(function(){ var arr_opt = ''; var opt_select_3 = $(this).val(); $.each(product.variants,function(i, v){ var opt3 = v.option3; if(opt_select_3 == opt3 && v.available ){ arr_opt = arr_opt + ' ' + slug(v.option1 + '-' + v.option2); } }); if ( $(this).val() == checked ) { $('.data-opt3').append("
  • "); } else { $('.data-opt3').append("
  • "); } }); } jQuery(document).on('click', '#add-item-form ul.data-opt1 li', function(){ var v_opt1 = jQuery(this).find('span').html(); jQuery('#add-item-form select[data-option=option1]').val(v_opt1).change(); if( jQuery('#add-item-form ul.data-opt2 li:visible').length > 0 ) { jQuery('#add-item-form ul.data-opt2 li').hide(); jQuery('#add-item-form ul.data-opt2 li.' + slug(v_opt1)).show(); jQuery('#add-item-form ul.data-opt2 li:visible label')[0].click(); } }); jQuery(document).on('click', '#add-item-form ul.data-opt2 li', function(){ var v_opt1 = slug(jQuery('#add-item-form select[data-option=option1]').val()); var v_opt2 = jQuery(this).find('span').html(); var both_v_opt = v_opt1 + '-' + slug(v_opt2); jQuery('#add-item-form select[data-option=option2]').val(v_opt2).change(); if( jQuery('#add-item-form ul.data-opt3 li:visible').length > 0 ) { jQuery('#add-item-form ul.data-opt3 li').hide(); jQuery('#add-item-form ul.data-opt3 li.' + both_v_opt).show(); jQuery('#add-item-form ul.data-opt3 li:visible label')[0].click(); } }); jQuery(document).on('click', '#add-item-form ul.data-opt3 li', function(){ var v_opt3 = $(this).find('span').html(); jQuery('#add-item-form select[data-option=option3]').val(v_opt3).change(); }); if ( jQuery('#add-item-form ul.data-opt1 li:visible label').length > 0 ) { jQuery('#add-item-form ul.data-opt1 li:visible label').first().click(); } else { $('#add-item-form select').change(); } $('.addnow').click(function(e){ e.preventDefault(); $.ajax({ type: 'POST', async: false, url:'/cart/add.js', async:false, data: $('form#add-item-form').serialize(), success:function(line){ window.location = "/checkout"; }, error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) { alert('Sản phẩm bạn vừa mua đã hết'); } }); }); $('.addtocart-modal').click(function(e){ e.preventDefault(); add_item_show_modalCart($('#product-select').val()); }) }); if($(".product-thumb-vertical").length > 0 && $(window).width() >= 1200 ) { jQuery(".product-image-feature").elevateZoom({ gallery:'sliderproduct', scrollZoom : true }); } if($(".product-thumb-vertical").length > 0 && $(window).width() < 1200 ) { jQuery(".product-image-feature").elevateZoom({ gallery:'sliderproduct', zoomEnabled : false }); }